Gitmek mi istiyorsun?
Bu masala hiç başlamamış olmayı dileyerek
Yaşanan ya da yaşanması muhtemel her ne varsa
Sayfa sayfa yırtıp atıp
Çekip, bakmadan ardına
Gitmek mi istiyorsun?
O halde birlikte gidelim;
Üç adımda olsun bu terk ediş!
Ben bir dediğimde sen gidersin;
Sen iki dediğinde de / ben gidemem!
Üçe kadar sayamam belki de;
Gidişini seyrederken…
Bir…Leave a Comment